U-BHF BERGHAIN OST, 2011

U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
U BHF BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
previous arrow
next arrow

Matias Bechtold – BERGHAIN OST (UNDERGROUND STATION BERGHAIN OST), 2011
cardboard, Makrolon, plasma TV
50 x 80 x 55 cm